Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Osoby prywatne lub inne podmioty mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.