Miesiąc: maj 2023

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Miasto i Gmina Pleszew oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.