Aktualności

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Miasto i Gmina Pleszew oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.

Działania aktywizujące

W celu poprawy trudnej sytuacji życiowej obywateli Ukrainy, polegającej na braku zatrudnienia oraz nieznajomości języka polskiego istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty instytucji zapewniających pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz kursy języka polskiego.