MGOPS w Pleszewie: 63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19a

Punkt konsultacyjny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób doświadczających przemocy

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Pleszew informujemy, że przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie powstał Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Jest to miejsce w którym osoba zagrożona lub doświadczająca przemocy może uzyskać wsparcie w odzyskaniu równowagi, może otrzymać pomoc oraz informacje odnośnie praw jej przysługujących.

Jest to miejsce w którym osoba zagrożona lub doświadczająca przemocy może uzyskać wsparcie w odzyskaniu równowagi, może otrzymać pomoc oraz informacje odnośnie praw jej przysługujących.

Do Punktu mogą zgłaszać się lub być kierowane osoby zagrożone lub doświadczające przemocy w rodzinie:

  • psychicznej,
  • fizycznej,
  • ekonomicznej,
  • seksualnej lub zaniedbania.

W Punkcie dyżuruje pracownik socjalny oraz konsultant ds. przemocy w rodzinie. Pomoc jest bezpłatna, a wszystkie osoby korzystające mają zapewnioną dyskrecję.

Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie działa w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew, w każdą środę w godz. od 13:00 do 15:00.

 

Osoba do kontaktu

Pani Magdalena Kaczmarek – pracownik socjalny – członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Kontakt

  • telefoniczny: 62 580 12 05  wew. 17 czynny w godzinach pracy MGOPS w Pleszewie,
  • e-mailowy: mgops.pleszew@post.pl,
Rozmiar czcionki
Kontrast