MGOPS w Pleszewie: 63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19a

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

 

 

 

Informujemy, że Miasto i Gmina Pleszew w dniu 20 kwietnia br. powierzyła realizację zadania publicznego dotyczącego świadczenia usług opieki wytchnieniowej Stowarzyszeniu Zrozumieć i Pomóc.

Zadanie kierowane jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie). Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z pracownikiem Stowarzyszenia Panią Mają Wrzeszczyńską tel. 501 187 587.

 

Dokumenty do pobrania

Plakat – Pomoc Wytchnieniowa

Ogłoszenie o naborze opiekunów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Rozmiar czcionki
Kontrast