Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek.